Meldrum Cranio Sacraal Therapie Manuele Therapie Ontspanningstherapie Re-integratie Bijzondere Aandacht
home links
info colofon samenvatting
Werkgevers
Werknemers Arbo-dienst UWV
Re-integratie

Per 1 april 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter ingevoerd. Doel van deze wet is de kansen op re´ntegratie van zieke (arbeidsongeschikte) werknemers te verbeteren. Inspanningen die worden gevraagd van de werkgever zijn verzwaard, er wordt een actievere houding van de werknemer verwacht en ook de Arbodiensten hebben een grotere rol gekregen in de re´ntegratie. Al deze partijen moeten aan de UWV (Uitvoering Werknemers-verzekering) aantonen dat actief en consequent gewerkt is aan de terugkeer van de werknemer in een of andere vorm van betaald werk. Hierin kan de CranioSacraal Therapie een belangrijke bijdrage leveren.